Uwaga Kierowcy! Utrudnienia w ruchu drogowym w Straszęcinie

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna dot. budowy nowego mostu przez rzekę Wisłokę w Dębicy, w okresie od dnia 20.03.2019 r. do 30.04.2019 r. wystąpią utrudnienia w ruchu po stronie północnej rzeki Wisłoki. Tj. od strony miejscowości Straszęcin w obrębie skrzyżowania z drogami gminnymi (w tym drogą prowadzącą ruch w kierunku Oddziału Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy). Ruch będzie odbywał się wahadłowo z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej.

 

 

Źródło: http://www.powiatdebicki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2654