Szkolenie 33 blp o. Dębica

reklama

Informujemy że od dnia 31.05.2019 od godz. 7:00 do dnia 02.06.2019 r. do godz. 19.00 pododdziały 33 blp Dębica realizowały będą obóz szkoleniowy dla uczniów klas mundurowych na terenie leśnym w m. Dębica, Stasiówka, Gumniska, Braciejowa oraz byłego poligonu Straszęcin. Pododdziały realizowały będą szkolenie w oparciu o teren leśny, drogi leśne, polne a drogi głowne wykorzystają do przemieszczania się pododdziałów. Podczas szkolenia nie będą wykorzystywane środki bojowe, tylko środki pozoracja walki. Natomiast, w tym samym terenie w okresie od 03.06.2019 r. od godz. 7:00 do dnia 07.06.2019 do godz. 19.00 pododdziały 33 blp Dębica realizowały będą kurs instruktors metodyczny dla instruktorów.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/szkolenie-33-blp-o-debica3105-850.html