Inkasent w Kochanówce

W związku ze zmianą sołtysa wsi Kochanówka oraz nie dostosowaniem w okresie przejściowym uchwały ustanawiającej inkasentów do powyższej zmiany informujemy, iż w terminie płatności (15.11.2022) IV raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami mieszkańcy sołectwa Kochanówka nie będą mieli możliwości regulowania powyższych należności u sołtysa.

Należne zobowiązanie można uregulować poprzez konto bankowe na indywidualne konta bankowe wyszczególnione w decyzjach podatkowych oraz informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami lub w kasie Urzędu Gminy Dębica od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/inkasent-w-kochanowce-2959.html