Ogłoszenie Burmistrza Brzostku w sprawie upływającego terminu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Informuje się, że z dniem 15.03.2022 roku upływa termin dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2022 roku.

Wpłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku, u sołtysa lub na rachunek bankowy.

98 8589 0006 0080 0210 2020 0176

BSR O/BRZOSTEK

Prosimy o terminowe regulowanie opłat.

W przypadku nieuregulowania należności, będą wysyłane upomnienia i doliczone koszty upomnienia w wysokości 16,00 zł.

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5076