Komunikat Burmistrza Brzostku w sprawie terminowego dokonania opłaty za odpady komunalne

 

Informuje się, że z dniem 15.06.2021 roku upływa termin dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2021 roku.

 

Wpłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku, u sołtysa lub na rachunek bankowy.

 

98 8589 0006 0080 0210 2020 0176

BSR O/BRZOSTEK

 

Prosimy o terminowe regulowanie opłat.

 

W przypadku nieuregulowania należności, będą wysyłane upomnienia i doliczone koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł.

 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=4870