Informacja w sprawie rezygnacji sołtysów wsi Nagawczyna i Kochanówka z funkcji inkasentów

Informujemy, iż w związku z rezygnacją z funkcji inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami dotychczasowych sołtysów z sołectw Kochanówka i Nagawczyna mieszkańcy tych miejscowości mogą wpłacać podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

W kasie Urzędu Gminy Dębica ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica w godzinach od 8,00 do 14,00
Na indywidualne konta bankowe wyszczególnione w decyzjach ustalających wysokość zobowiązania pieniężnego oraz informacjach o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rezygnacji-soltysow-wsi-nagawczyna-i-kochanowka-z-funkcji-inkasentow-676.html