Przedszkolaki z „Jedynki” na Uniwersytecie Rzeszowskim

reklama

Czwartek, 14 Marzec 2019

27.02.2019 r. w Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się kolejny Festiwal Języka Rosyjskiego, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród studentów i młodzieży województwa podkarpackiego. W Festiwalu uczestniczyło także 50 przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy. Przedszkolaki nie brały udziału w konkursie, ale były atrakcją i niespodzianką dla gości i uczestników Festiwalu.

Zaproszenie na III Festiwal było powiązane z realizacją przez przedszkole projektu edukacyjnego współpracy międzynarodowej wielostronnej pod nazwą „Mały Europejczyk to Ja i Ty”, którego autorką i realizatorką jest Anna Szczepanik, dyrektor Przedszkola Mieajskiego nr 1 w Dębicy. Projekt realizowany jest już 10 lat, zyskał wielkie uznanie w Europie wśród partnerów projektu i pracowników naukowych, którzy mieli możliwość się z nim zapoznać. Kontakt autorki projektu z pracownikami Uniwersytetu Rzeszowskiego nastąpił we wrzesniu 2018 roku na konferencji naukowej na Uniwersytecie Hercena w Petersburgu, w Rosji. Już wówczas, wstępnie, zaplanowano wspólne edukacyjne działania.

Anna Szczepanik zapowiedziała występ pięciolatków i sześciolatków w auli głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawiając jednocześnie informacje na temat założeń „Małego Europejczyka” w aspekcie edukacji patriotycznej i edukacji międzykulturowej. Tytuł prezentacji brzmiał: „Nie mogę zrobić wszystkiego, ale mogę zrobić coś”. W programie był taniec mix do piosenek rosyjskich: „Wołga” i „Niebieska chusteczka” (Gr. IV) oraz taniec do piosenki Ałły Pugaczowej „Arlekin” (Gr. V).  Dziewczynka, Nadia z Gr. IV, bardzo pięknie zaśpiewała w języku rosyjskim piosenkę pt. „Katiusza.” Choreografię przygotowała Pani Paulina Korga prowadząca z dziećmi zajęcia dodatkowe wspomagające w zakresie baletu, tańca i fitnes, a podczas występu wcieliła sie w rolę Arlekina. Dzieci były przygotowane także pod okiem nauczycielek: pani Małgorzaty Kusibab z Gr. IV i pani Bożeny Prucnal z Gr. V. Wyprawa do Rzeszowa wymagała pracy także pozostałych nauczycielek pracujących w grupach, to jest pani Katarzyny Hałaty i pani Aleksandry Pieprzak – Raś, jak też pracowników technicznych przedszkola.

Występ dzieci bardzo się podobał, nagradzany był gromkimi brawami i słowami uznania dla dzieci i dla przedszkola. Wśród oklaskujących przedszkolaków byli znakomici goście, którzy swą obecnością uświetnili III Festiwal Języka Rosyjskiego, a wśród nich znaleźli się m.in.: JM Rektor UR, prof. dr hab. Sylwester Czopek, Dziekan wydziału Filologicznego dr hab., prof. UR Zenon Ożóg, Wicekonsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Sergei Manko, Kierownik Departamentu Języka Rosyjskiego w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie Aleksandr Dodonov, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Leszek Solarek, Prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Gabriel Zajdel, Prezes Stowarzyszenia Rodaków Rosji w Polsce "GALICYA" Galina Trawkina, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etniczna Małgorzata Majka-Onyszkiewicz.

Burmistrza Miasta Dębica reprezentował Ireneusz Kozak- Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy. 

Występ przedszkolaków na Uniwersytecie Rzeszowskim był wspaniałą przygodą, a także popularyzacją wartości wychowania przedszkolnego i wartości autorskiego projektu „Mały Europejczyk to Ja i Ty” Anny Szczepanik. Pierwszą i mamy nadzieję, że nie ostatnią.

Archiwum newsów

Przedszkolaki z „Jedynki” na Uniwersytecie Rzeszowskim

Przedszkolaki z „Jedynki” na Uniwersytecie Rzeszowskim

Przedszkolaki z „Jedynki” na Uniwersytecie Rzeszowskim

Przedszkolaki z „Jedynki” na Uniwersytecie Rzeszowskim

Przedszkolaki z „Jedynki” na Uniwersytecie Rzeszowskim

Przedszkolaki z „Jedynki” na Uniwersytecie Rzeszowskim

Przedszkolaki z „Jedynki” na Uniwersytecie Rzeszowskim

Przedszkolaki z „Jedynki” na Uniwersytecie Rzeszowskim

Przedszkolaki z „Jedynki” na Uniwersytecie Rzeszowskim

Przedszkolaki z „Jedynki” na Uniwersytecie Rzeszowskim

Przedszkolaki z „Jedynki” na Uniwersytecie Rzeszowskim

Przedszkolaki z „Jedynki” na Uniwersytecie Rzeszowskim

Img_6509 (copy)

Przedszkolaki z „Jedynki” na Uniwersytecie Rzeszowskim

Przedszkolaki z „Jedynki” na Uniwersytecie Rzeszowskim

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/03/przedszkolaki-z-jedynki-na-uniwersytecie-rzeszowskim