Informacje dotyczące możliwości uzyskania zwolnienia za posiadanie kompostownika

W dniu 6 listopada 2020 r. Rada Gminy Dębica podjęła uchwałę nr XXIV/265/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, na mocy której mieszkańcy budynków jednorodzinnych z terenu Gminy Dębica od 1 stycznia 2021 r. mogą starać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 0,50 zł od jednego mieszkańca miesięcznie w przypadku posiadania na swej nieruchomości kompostownika i zadeklarowania w deklaracji kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. W przypadku gdy mieszkaniec zdecyduje się na skorzystanie z ulgi w płatnościach z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w nim odpadów, nie będzie mógł już oddawać tego typu odpadów firmie odbierającej odpady jak również dostarczać ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Paszczynie. Mieszkańcy którzy zadeklarują chęć kompostowania bioodpadów powinni się liczyć z wyrywkową kontrolą prawidłowości danych dotyczących kompostowania odpadów tj. czy faktycznie posiadają kompostownik i czy kompostują w nim odpady (i  nie oddają ich w pojemniku na odpady zmieszane). Kontroli dokonywać będą pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie oraz Straż Gminna.

Ponadto informuje się, że od dnia 1 stycznia 2021 r. stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosi 16,00 zł miesięcznie od osoby, a w przypadku korzystania z ulgi na kompostownik stawka wynosi 15,50 zł.

Aby skorzystać z ulgi należy pobrać wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczony pod linkiem https://ugdebica.pl/fcp/4GBUKOQtTKlQhbx08SlkFTxYCEi8pMgQGS39XCUpVFiwNUFhxRkkjFSg/4/public/dla_mieszkanca/osr/ochrona_srodowiska/2021/deklaracja_2021_gmina.docx

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Dębica na ul. Stefana Batorego 13.

Druki deklaracji do wypełnienia dostępne także w Urzędzie Gminy.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacje-dotyczace-mozliwosci-uzyskania-zwolnienia-za-posiadanie-kompostownika-1916.html