Sprzęt komputerowy w ramach programu „Zdalna szkoła”

reklama

7bOaolCQCGgEFAIKAQUAvcjAvc56bofb5m6JoWAQ

Z początkiem kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła”. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół, który finansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wniosek Gminy Dębica o przyznanie grantu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 „wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła ” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, został pozytywnie zweryfikowany. Następnie została podpisana umowa w dniu 14 maja 2020r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Program umożliwił Gminie Dębica zakup 29 laptopów wraz z oprogramowaniem na łączną kwotę 80.000,00 zł. Dofinansowanie to stanowi 100% kosztów kwalifikowanych, czyli w całości pokrywa koszt zakupionego sprzętu. Zakupiony sprzęt ma służyć szkołom również po zakończeniu nauczania na odległość – „zdalnego nauczania” .

Zamknięcie placówek oświatowych i sytuacja epidemiczna wymusiła nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów, tabletów oraz smartfonów. Niestety nie wszyscy posiadają sprzęt, na którym można realizować treść z podstawy programowej. Zakupione laptopy użyczone zostaną najbardziej potrzebującym dzieciom, aby  w czasie trwającej pandemii mogły one kształcić się na odległość.

i+8QheXcW+7nAAAAABJRU5ErkJggg==

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sprzet-komputerowy-w-ramach-programu-zdalna-szkola-1657.html