Laptopy dla uczniów w ramach projektu „Zdalna Szkoła +”

reklama

Środa, 05 Sierpień 2020

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło drugi konkurs, w ramach którego JST mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Miasto Dębica, podobnie jak w pierwszej edycji konkursu, złożyło wniosek o wsparcie finansowe na zakup laptopów dla uczniów dębickich szkół i otrzymało dofinansowanie w wysokości 115 000 zł.

Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce jest ponad 150 tysięcy rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dlatego program ten skierowany jest głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Przy zaangażowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy i dyrektorów szkół wstępnie wytypowano kilkudziesięciu uczniów z terenu naszego miasta, którym przekazany zostanie sprzęt komputerowy do zdalnego nauczania.

Aktualnie prowadzone są procedury związane z zakupem laptopów na kwotę 115 000 zł, jaką przyznano Dębicy w ramach projektu „Zdalna Szkoła +”. W poprzedniej edycji programu, miasto otrzymało 100 000 zł, za które zakupiono 111 laptopów.

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/08/laptopy-dla-uczniow-w-ramach-projektu-zdalna-szkola