Laptopy dla uczniów Gminy Dębica

reklama

W dniu dzisiejszym, tj.02 kwietnia 2020 r. Gmina Dębica złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach programu Zdalna Szkoła Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 Wniosek opiewa na kwotę 80 tys.zł, czyli maksymalną wartość, o jaką mogła ubiegać się Gmina Dębica. Zakłada on wsparcie dla 24 uczniów z 13 szkół na terenie Gminy Dębica poprzez zakup 22 sztuk lapropów i 2 tabletów. Parametry sprzętów spełniają wszelkie wymogi do pracy zdalnej ucznia.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/laptopy-dla-uczniow-gminy-debica-1529.html