Młodzi pracujący – nabór do projektu

reklama

Projekt skierowany jest do osób, które: są w wieku 15-29 lat, zamieszkują województwo podkarpackie, posiadają status osoby biernej zawodowo (tj. nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu), mają status osoby NEET (tj. wiek 15-29 lat, nie pracują, są bierne zawodowo, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu).

Do udziału w projekcie zapraszamy także osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dla Uczestników projektu zapewnione będą:

·         5 – miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe w wysokości 1355,74 zł brutto/mc,

·         szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

·         zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7  i osobami zależnymi,

·         materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych.

Kontakt z biurem projektu „Młodzi-pracujący!”:

·         telefon: 603 593 134,

·         e-mail: [email protected],

·         od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00

·      strona internetowa: www.mlodzipracujacy.instytutepikur.pl

Młodzi pracujący - nabór do projektu

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/mlodzi-pracujacy-nabor-do-projektu