Młode kadry podkarpacia- II edycja

reklama

Uprzejmie informujemy, iż Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna nabór do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 15-29 lat  w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132 z późn. zm.), pozostających bez pracy tzn. biernych zawodowo (nieposzukujących pracy) niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, nie uczestniczących w kształceniu  i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

Wsparcie w szczególności jest kierowane do osób niskowykwalifikowanych, kobiet, oraz osób z niepełnosprawnościami.

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia u 136 osób (81K, 55M), wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie osoby bierne zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 30 nowych miejsc pracy do 31.08.2021 r.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/mlode-kadry-podkarpacia–ii-edycja-1277.html