Dyrektorzy szkół odebrali laptopy z projektu „Zdalna Szkoła +”

W ramach projektu „Zdalna Szkoła+” Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, Gmina Dębica uzyskała dofinansowanie w wysokości 114.999,69 zł. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono 55 nowych laptopów wraz z oprogramowaniem. Dziś Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy Dębica odebrali sprzęt. Komputery zostaną wypożyczone na czas nauki zdalnej uczniom z rodzin 3+. Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt pomoże w lekcjach on-line, a w przyszłości będzie długo służył w szkolnych pracowniach.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dyrektorzy-szkol-odebrali-laptopy-z-projektu-zdalna-szkola–1804.html