Kontrola prawidłowości selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Dębica

W związku z brakiem na terenie Gminy Dębica osiągnięcia prawidłowego wskaźnika selekcji odpadów przystąpiono  do kontroli prawidłowości segregacji. Na chwilę obecną  dokonano łącznie 157 kontroli przy czym stwierdzono 54 nieprawidłowości. Poziom recyklingu w Gminie Dębica powinien wynosić 50%, a w obecnej chwili wynosi 20% . Kilkanaście osób pouczono, a w stosunku do 20 osób zostaną wyciągnięte konsekwencje karne. Przypomina się również  o bezwzględnym naklejaniu kodów kreskowych na worki z odpadami, braki kodów będą skutkowały nieodebraniem odpadów. Naklejki będą służyć zabezpieczeniu danego gospodarstwa domowego przed ,,podrzuceniem” odpadów przez innych mieszkańców .

W przypadku wykorzystania przydzielonych kodów, prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 14 680 33 21

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kontrola-prawidlowosci-selektywnej-zbiorki-odpadow-w-gminie-debica-1659.html