Biblioteki w Stasiówce i Pustkowie z tytułem „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”

Biblioteki CKiB Gminy Dębica filia w Stasiówce i filia w Pustkowie otrzymały Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników i tytuł „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” za rok 2019/2020.

W bieżącym roku po raz pierwszy można było się starać o ten tytuł w ramach projektu Wielkiej Ligi Czytelników. Certyfikat przyznawany jest przez Koordynatora Wojewódzkiego WLC – Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie po analizie dokumentacji przesłanej przez biblioteki. Warunkiem otrzymania wyróżnienia było zrealizowanie zadań objętych regulaminem w wyznaczonym terminie (wrzesień 2019 – maj 2020). Regulamin określał zakres czterech zadań: dwóch zadań obowiązkowych i dwóch zadań do wyboru. Jednym z zadań obowiązkowych był udział w konkursie WLC oraz zdobycie przez czytelników przynajmniej 50% sprawności czytelniczych. Kolejnym zadaniem było zorganizowanie wydarzenia bibliotecznego z uwzględnieniem baśni i legend wybranego regionu Polski. Zadania do wyboru obejmowały między innymi: spotkania autorskie, imprezy czytelnicze, wieczór poezji czy wspólnego czytania.

Udział bibliotek w projekcie jest cennym doświadczeniem, rozwojem i promocją czytelnictwa wśród społeczności lokalnej, a otrzymane wyróżnienie oceną pracy bibliotek.

Patronat honorowy nad WLC sprawuje: Minister Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/biblioteki-w-stasiowce-i-pustkowie-z-tytulem-placowka-aktywnie-promujaca-czytelnictwo-1658.html