Gmina kontroluje segregację odpadów

W Gminie Dębica ruszyły wyrywkowe kontrole przeprowadzanej przez mieszkańców selekcji odpadów produkowanych w ich gospodarstwach. Domy mieszkańców miejscowości Stobierna odwiedziła Straż Gminna oraz odpowiedzialni za gospodarkę odpadami przedstawiciele referatu ochrony środowiska. Celem przeprowadzonych kontroli jest sprawdzenie prawidłowości segregacji odpadów przez mieszkańców, szacunkowe określenie ich ilości względem deklarowanej liczby członków danego gospodarstwa oraz określenie ilości produkowanych w pod danym adresem odpadów zmieszanych. Kontrola prowadzona w gminie Dębica ma na celu znalezienie osób, które pomimo obowiązku nie segregują odpadów lub robią to w niewłaściwy sposób. Osoby te produkując większą ilość odpadów zmieszanych podwyższają koszty odbioru i utylizacji odpadów, a co za tym idzie sprawiają, że wszyscy zapłacą za śmieci więcej.

Czynnościami kontrolnymi objęte zostaną wszystkie miejscowości gminy Dębica, warto dodać również, że przeprowadzane działania nie będą jednorazową akcją, a stałym działaniem mającym poprawiać skuteczność gospodarki odpadami na terenie gminy.

Teskt: Wiadomości Dębickie

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/gmina-kontroluje-segregacje-odpadow-604.html