Sesja Rady Gminy Dębica

29 grudnia 2021r. o godzinie 11:00 w budynku Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie-Osiedlu (Pustków-Osiedle 26A) odbędzie się posiedzenie RADY GMINY DĘBICA. 

 

Porządek obrad posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Gminy Dębica na rok 2022.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 przez Gminę Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Latoszyn Zdrój Sp. z o.o. i objęcie udziałów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 przez Gminę Dębica.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica2912-2497.html