Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Dębica

Ostatnia w tym roku Sesja Rady Gminy Dębica odbyła się 28 grudnia w trybie nadzwyczajnym. Radni spotkali się, aby zagłosować nad uchwaleniem uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 przez Gminę Dębica. Podjęcie uchwały było bardzo ważne ze względu na fakt przeprowadzenia procedury Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030. Opracowanie strategii dla gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki umożliwi wnioskowanie o zewnętrzne środki finansowania. Do tej pory w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki zrealizowane zostały programy, które dały możliwość montażu paneli słonecznych oraz pieców na gaz w domach mieszkańców Gminy Dębica. Już 3 stycznia 2023 r. ruszy nabór do kolejnego programu w ramach którego mieszkańcy naszej gminy uzyskają możliwość pozyskania zbiorników na deszczówkę.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-nadzwyczajna-rady-gminy-debica-3052.html