„Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Gmina Dębica we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje wspólny Projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat. W ramach Projektu zaplanowano dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców. Realizacja zadania przyczyni się m.in. do lepszego zagospodarowania wody opadowej, łagodzenia skutków suszy i zmian klimatu, rozwoju i promocji rozwiązań w zakresie małej retencji na obszarze objętym Projektem, a także oszczędności zasobów wodnych. Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w niniejszym Projekcie, w ramach którego planowana jest dostawa i montaż Zestawu składającego się z dekoracyjnego zbiornika naziemnego na deszczówkę o pojemności ok. 650 l wraz z elementami przyłączenia do rury spustowej oraz do rozprowadzenia zgromadzonej wody opadowej tj. pompą ogrodową wraz z wężem i zestawem zraszającym. Nabór prowadzony będzie w okresie 03.01.2023r – 20.01.2023r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Projekcie odbywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do projektu w Sekretariacie Urzędu Gminy Dębica (pokój nr 17). O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje o Projekcie, w tym warunki uczestnictwa, wysokość dofinansowania oraz procedura zgłaszania się do Projektu określone są w Regulaminie i umowie z mieszkańcem. Informacje o Projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębica tel. 14 680 33 23 lub w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tel. 134437020.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/realizacja-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-na-terenie-gmin-nalezacych-do-zwiazku-gmin-dorzecza-wisloki-3053.html