Nabór uzupełniający na dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę

Gmina Dębica, we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki  realizuje wspólny Projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat.
W ramach Projektu zaplanowano dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców. Realizacja zadania przyczyni się m.in. do lepszego zagospodarowania wody opadowej, łagodzenia skutków suszy i zmian klimatu, rozwoju i promocji rozwiązań w zakresie małej retencji na obszarze objętym Projektem, a także oszczędności zasobów wodnych.

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w niniejszym Projekcie, w ramach którego planowana jest dostawa i montaż Zestawu składającego się z dekoracyjnego zbiornika naziemnego na deszczówkę o pojemności ok. 650 l wraz z elementami przyłączenia do rury spustowej oraz do rozprowadzenia zgromadzonej wody opadowej tj. pompą ogrodową wraz z wężem i zestawem zraszającym. Wkład własny mieszkańca wynosi 759,24 zł.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie należy składać w Sekretariacie Urzędzie Gminy Dębica (pokój nr 17).

Informacje o Projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębica tel. 14 680 33 23 lub w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tel. 13 443 70 20.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nabor-uzupelniajacy-na-dostawe-i-montaz-zbiornikow-na-deszczowke-3540.html