Ogłoszenie

Wójt Gminy Czarna ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zbiorników na deszczówkę w ramach projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat.

W ramach Projektu zaplanowano dostawę i montaż 59 zestawów zbiorników na deszczówkę.

Wnioski będą przyjmowane 16 i 17 stycznia br. w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Czarnej, Dworcowa 6 A,  (sala konferencyjna) od 8.00 do 15.00.

 

Druki do pobrania:

1) wniosek – deklaracja,

2) regulamin naboru,

3) szczegóły naboru,

4) regulamin uczestnictwa,

5) wzór umowy.

 

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1507&akcja=artykul