Trwa dostawa i montaż zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców Gminy Żyraków

Trwa dostawa i montaż zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” to wspólny projekt Gminy Żyraków oraz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Realizacja zadania „przyczyni się m.in. do lepszego zagospodarowania wody opadowej, łagodzenia skutków suszy i zmian klimatu, rozwoju i promocji rozwiązań w zakresie małej retencji na obszarze objętym Projektem, a także oszczędności zasobów wodnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.