Dofinansowanie montażu zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców Dębicy – Serwis informacyjny Miasta Dębica

27 grudnia 2022

Ikonka głośnika

Loading…

237 naziemnych zbiorników na deszczówkę przewidzianych jest do montażu w ramach wspólnego projektu Miasta Dębicy oraz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Od stycznia rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach projektu.

Miasto Dębica informuje, że rusza nabór wniosków w ramach projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Projekt przewiduje dofinansowanie dostawy i montażu zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców Dębicy.

Montowany zestaw składał się będzie z dekoracyjnego zbiornika naziemnego na deszczówkę o pojemności ok. 650 l wraz z elementami przyłączenia do rury spustowej oraz do rozprowadzenia zgromadzonej wody opadowej, tj. pompą ogrodową wraz z wężem i zestawem zraszającym.

Realizacja zadania przyczyni się m.in. do lepszego zagospodarowania wody opadowej, łagodzenia skutków suszy i zmian klimatu, rozwoju i promocji rozwiązań w zakresie małej retencji na obszarze objętym projektem, a także oszczędności zasobów wodnych.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym warunki uczestnictwa, wysokość dofinansowania oraz procedura zgłaszania się do Projektu określone są w Regulaminie i umowie z mieszkańcem. Szacowana wysokość wpłaty mieszkańca w związku z dostawą i montażem zestawu wynosi ok. 800 zł.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność złożenia wniosku.

Deklarację udziału w projekcie (podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli) należy złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Termin składania wniosków:

od 2 stycznia 2023 do 19 stycznia 2023 r.
(w godzinach pracy Urzędu)

Informacje o Projekcie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dębicy
tel. 14 6838218
lub w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
tel. 13 4437020.


Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat.

fot. unsplash.com

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Deklaracja przystąpienia do projektu
Umowa
Oświadczenie w sprawie prowadzonej działalności


Źródło: https://debica.pl/dofinansowanie-montazu-zbiornikow-na-deszczowke-dla-mieszkancow-debicy/