Dębica aplikuje o dofinansowanie zielono-niebieskiej infrastruktury

reklama

Wtorek, 11 Sierpień 2020

Miasto Dębica wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki oraz innymi samorządami należącymi do związku planuje przystąpić do konkursów ogłoszonych przez Ministra Klimatu w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na dofinansowanie projektów w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków.

Zakres wsparcia w ramach ogłoszonych konkursów obejmuje głównie inwestycje w tzw. zielono-niebieską infrastrukturę oraz działania edukacyjno-informacyjne, mające na celu poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat zmian klimatu.

Pierwszy z projektów pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, zakłada m.in. likwidację tzw. „miejskiej wyspy ciepła” poprzez utworzenie „Ogrodu sztuki” przy ul. Akademickiej w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Sztuki i Biblioteki, utworzenie trzech parków kieszonkowych oraz działania na terenie Parku Jordanowskiego obejmujące m.in. pielęgnację drzewostanu oraz montaż tablic/gier edukacyjnych. Projekt zakłada również dofinansowanie zakupu przydomowych zbiorników retencyjnych gromadzących wodę opadową dla mieszkańców. Szacunkowy koszt działań planowanych do realizacji na terenie Dębicy to ok. 2,5 mln zł, natomiast maksymalne dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowanych.

Drugi z projektów pn. ,,Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, obejmuje m.in. działania edukacyjno-informacyjne realizowane na terenie szkół. W ramach projektu zaplanowano również wykonanie trzech parków kieszonkowych, utworzenie powierzchni ekoedukacyjnych, montaż tablic edukacyjnych i terenowych gier edukacyjnych oraz wyminę zewnętrznego oświetlenia na energooszczędne. Szacunkowy koszt działań planowanych do realizacji na terenie dębickich szkół wynosi ok. 600 tys. zł, w tym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych.

Projekty dofinansowane będą ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Stosowne uchwały w tej sprawie podjęli wczoraj (10 sierpnia br.) Radni Miejscy podczas XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Dębicy.

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/08/debica-aplikuje-o-dofinansowanie-zielono-niebieskiej-infrastruktury