„Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Szanowni Mieszkańcy !

Zdrowe i czyste środowisko, to miejsce w którym każdy z nas chciałby mieszkać. Tymczasem wciąż dostrzegamy zagrożenia środowiska jak niską jakość powietrza
i wód, ilość wytwarzanych odpadów, duże zagrożenie powodziowe, susze.
W celu informowania mieszkańców jak dbać o środowisko, co to są zmiany klimatu, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki przy współpracy z naukowcami z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi kampanię informacyjno – edukacyjną w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Przez najbliższe miesiące, mieszkańców będą odwiedzać „przy furtce” doradcy domowi – uczniowie szkoły podstawowej w Żyrakowie. Ich zadaniem będzie przekazanie informacji jak dbać o środowisko, jakie znaczenie mają obszary zieleni, co to są zmiany klimatu oraz zorientowanie się jakie są Państwa uwagi co do tych zagadnień. Uczniowie będą łatwo rozpoznawalni ponieważ są wyposażeni w oznakowane zielone koszulki, polary, czapeczki, identyfikatory. Serdecznie prosimy Państwa o życzliwe przyjęcie uczniów i poświęcenie im krótkiego czasu na rozmowę.

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/06/06/realizacja-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-na-terenie-gmin-nalezacych-do-zwiazku-gmin-dorzecza-wisloki/