„Doradcy domowi” w Publicznej Szkole Podstawowej w Stobiernej

„Doradcy domowi” w Publicznej Szkole Podstawowej w Stobiernej w ramach  Kampanii Związku Gmin Dorzecza Wisłoki   

     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stobiernej jako przedstawiciel Gminy Dębica włączyła się w Kampanię informacyjno- edukacyjną  „Doradców domowych” mającą na celu podniesienie świadomość ludzi w zakresie zagrożeń środowiska w ramach Projektu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury ( Norwegian Association for Green Infrastructure NFGI) „Realizacja inwestycji w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

   Celem kampanii jest zwrócenie uwagi mieszkańców na istotne kwestie związane z ochroną środowiska, takie jak zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza i wód, utrata bioróżnorodności oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych. Projekt obejmuje  promocję idei zielono-niebieskiej infrastruktury, która ma za zadanie tworzenie obszarów zieleni miejskiej, rekultywację obszarów zdegradowanych, ochronę zasobów wodnych, poprawę jakości powietrza. Kampania  jest  doskonałą formą edukacji w efekcie której nastąpił wzrost poziomu poczucia odpowiedzialności wśród młodzieży i społeczności lokalnej za ochronę środowiska. W ramach akcji uczniowie kl. V Nikola Marć, Emilia Sroka, Piotr Stózik, Szymon Czuderna  oraz opiekun pani Bożena Sztogrin będą pełnili rolę „Doradców domowych". Ich zadaniem będzie przekazanie mieszkańcom niezbędnych informacji dotyczących zmian klimatycznych oraz udostępnienie materiałów informacyjno – edukacyjnych.

    Pierwszym etapem działań w ramach kampanii „Doradcy Domowi" było dwudniowe szkolenie  w dniach 17 – 18 maja 2023r. dla uczniów i ich opiekunów w Ośrodku Wypoczynkowym „Nad Zalewem” w Krempnej, podczas którego wszyscy uczestniczyli w wykładach i zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na temat zagrożeń środowiskowych wynikających ze zmian klimatycznych oraz korzyści płynących z zielono-niebieskiej infrastruktury. Nauczyli się co robić aby podnieść świadomość proekologiczną mieszkańców oraz jak w praktyczny sposób zaangażować się  w ochronę środowiska. Uczestnicy  otrzymali ważne wskazówki w kwestii przeprowadzenia rozmów z ankietowanymi mieszkańcami. Podczas pobytu w Krempnej uczniowie otrzymali gotowe materiały edukacyjne tj. opracowania, ulotki, ankiety, koszulki, czapeczki, polary oraz  identyfikatory, które będą wykorzystane podczas odwiedzania mieszkańców. Na zakończenie szkolenia wszyscy zwiedzili  Ośrodek Edukacyjno – Muzealny im. Jana Szafrańskiego w Krempnej.

Podziwiali:

salę ekspozycyjną z półgodzinnym spektaklem przyrodniczym obrazującym historią kształtowania się obecnego stanu przyrody tego terenu,
interaktywną ekspozycję  na trzech poziomach korytarzy z nowymi ekspozytorami, które pobudzają do poszukiwań i zachęcają do odkrywania przyrody wszystkimi zmysłami.

Uczniowie z  terenu 17 gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki , uczestnicząc w projekcie pragną zachęcić lokalnych mieszkańców do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji na rzecz ochrony środowiska oraz do propagowania idei zrównoważonego rozwoju w swoich społecznościach.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa

Wartość projektu: 12,2 mln zł

Koszty kwalifikowane: 11,5 mln zł
Środki Gmin: 1,7 mln zł

Dofinansowanie: 9,7 mln zł, w tym:

z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021:           8,28 mln zł
ze środków budżetu państwa: 1, 46 mln zł

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/doradcy-domowi-w-publicznej-szkole-podstawowej-w-stobiernej-3319.html