XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

reklama

Czwartek, 06 Sierpień 2020

10 sierpnia 2020 r. o godz. 8.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Porządek obrad :

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przyjęcie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Stwierdzenia nieważności uchwały własnej Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy.

2. Przystąpienia Gminy Miasta Dębica do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”.

3. Przystąpienia do konkursu oraz przyjęcia do realizacji projektu pn. „Budowa systemu zbierania, retencjonowania i wykorzystania wód opadowych do nawadniania terenów zielonych na terenie miasta Dębica, woj. podkarpackie”.

4. Przystąpienia do projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

5. Przystąpienia do projektu pn. „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

6. Zmian „Strategii Rozwoju Miasta Dębica na lata 2017 – 2022”.

IV. Zamknięcie sesji.

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/08/xxvii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-debicy