Samorządy dla Ukrainy

Przed godziną 14:00 w dniu 25 lutego 2022 r. spotkali się Burmistrzowie i Wójtowie ziemi dębickiej. Wspólnie postanowi pomóc potrzebującym na Ukrainie nie czekając na rozwój wydarzeń.

Burmistrzowie: Pilzna Ewa Gołębiowska, Dębicy Mariusz Szewczyk, Brzostku Wojciech Staniszewski, oraz Wójtowie Gmin: Dębica – Stanisław Rokosz, Jodłowa – Jan Janiga, Żyraków – Marek Rączka wysłuchali bezpośredniej relacji obywatela Ukrainy Mykoli Kohuta, który zdał relację z aktualnej tragicznej sytuacji mieszkańców strefy wojennej.

Kierując się najważniejszymi potrzebami uczestnicy zajęli wspólne stanowisko dotyczące organizacji pomocy poszkodowanym mieszkańcom w wyniku działań wojennych z samorządów partnerskich: Czernihowa (stolica obwodu Czernihowskiego) oraz Miasta Rudki (powiat samborski).

Mieszkańcy obszarów objętych wojną w pierwszej kolejności potrzebują miejsc czasowego pobytu dla dzieci i ich matek oraz organizacji zbiórek artykułów pierwszej potrzeby (artykuły spożywcze, higieniczne itp.)

Gmina Dębica uruchomi od 1 marca cztery punkty zbiórek wyżej wymienionych artykułów w dni powszednie w godz. 10:00 – 17:00:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagawczynie
CKiB w Pustkowie Osiedlu
Budynek Wielofunkcyjny w Latoszynie
Remiza strażacka w Pustyni

Gmina przygotowuje również listę osób gotowych do przyjęcia ludności narodowości ukraińskiej.

Wszystkie osoby chcące w razie potrzeby przyjąć pod swój dach imigrantów proszone są o kontakt z Urzędem Gminy pod numerem telefonu: 14 680 33 29.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/samorzady-dla-ukrainy-2570.html