Eliminacje do Konkursu „Wspólne Dziedzictwo” zawieszone

 Ze względu na obecną sytację na Ukrainie podjęto decyzje o zawieszeniu eliminacji do międzynarodowego konkursu "Wspólne Dziedzictwo".

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5072