Dni Skupienia Samorządowców

reklama

Wójtowie, burmistrzowie, radni oraz pełniący inne funkcje w samorządzie wzięli udział w Dniach Skupienia Samorządowców, które odbyły się w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy. W gronie tym nie mogło zabraknąć samorządowców reprezentujących Gminę Dębica tj. Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosza i Przewodniczącego Rady Gminy Dębica Piotra Żybury. Znalazł się czas na modlitwę oraz dyskusje. Po mszy św. pod przewodnictwem ks. infułata Adama Kokoszki miała miejsce prelekcja na temat: Kryzys ekologiczny kryzysem wiary w człowieka. Rozważania na kanwie encykliki „Laudato si”.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dni-skupienia-samorzadowcow-1295.html