50 lat razem

reklama

Złote gody to niezwykłe wydarzenie, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Uroczyste spotkanie par z terenu Gminy Dębica odbyło się 13 grudnia 2019 r. w Domu Kultury w Nagawczynie. O godz. 12.00 odprawiona została Msza Św. w Parafii pw. Dobrego Pasterza w Nagawczynie, podczas której małżonkowie odnowili śluby małżeńskie. Następnie Jubilaci udali się do Domu Kultury na dalszy ciąg uroczystości. Spotkanie rozpoczęło się od powitania jubilatów i zaproszonych gości przez gospodarza obiektu Dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica Marcina Ciszka. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, który pogratulował parom długoletniego pożycia. Po przemówieniach, wszyscy zgromadzeni odśpiewali uroczyste „Sto-lat” i wznieśli toast za zdrowie świętujących par. Uroczystość została uświetniona występem członków zajęć wokalnych „Muzykomania” w Nagawczynie.

Po części artystycznej nadszedł czas na najważniejszy punkt spotkania, wręczenie odznaczeń za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenia medali dokonał Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz oraz Przewodniczący Rady Gminy Dębica Piotr Żybura. W tym roku 13 par zostało odznaczone, z czego 4 z nich nie mogło uczestniczyć w uroczystości. Spotkanie było doskonałą okazją do wspomnień minionych lat. Jubilaci otrzymali kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Gminę Dębica

Wszystkim parom z okazji Złotych Godów składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci i wnuków oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych jubileuszy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/50-lat-razem-1290.html