Samorządy kontra Powiat. Wójtowie przedstawili swoje argumenty.

Wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu dębickiego nie kryją irytacji tym, że starostwo nie chce z nimi współpracować w ramach powstających miejskich ośrodków funkcjonalnych.  Partnerstwo jest konieczne, bo w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 samorządy mają szanse na finansowanie tylko dużych inwestycji ponadgminnych. Pierwszym krokiem samorządów miało być przystąpienie do projektu finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego , w ramach którego mogą starać się o sfinansowanie niezbędnych  przy realizacji inwestycji analiz, strategii rozwoju czy planów zagospodarowania przestrzennego. Wójtowie chcieli aby razem z nimi do programu przystąpiło starostwo, ale otrzymali pismo podpisane przez Władysława Bielawę, że powiat dębicki nie jest zainteresowany udziałem w konkursie, bo angażuje się już tworzenie  obszaru funkcjonalnego aglomeracji rzeszowskiej. m.in. z powiatami rzeszowskim, łańcuckim  i ropczycko sędziszowskim. Samorządowcy nie kryją zdziwienia takim obrotem sprawy.