Samorządy będą wspólnie zabiegać o dotacje

Cztery samorządy z powiatów dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego podpisały porozumienie o współpracy. Miasto Dębica i Gmina Dębica, Żyraków oraz Ropczyce będą wspólnie działać w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i realizować inwestycje m.in. w obszarach transportu zbiorowego. Samorządy wchodzą w skład Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. W Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego wyznaczono 11 takich obszarów. Dla nich w perspektywie finansowej 2021-2027 wydzielono pulę środków na realizację przedsięwzięć w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Włodarze gmin i miasta podkreślają, że działając wspólnie mają większe szanse na dotacje z funduszy europejskich. 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/samorzady-beda-wspolnie-zabiegac-o-dotacje-3445.html