Podpisano porozumienie dla „Dorzecza Wisłoki”

W Trzcinicy koło Jasła podpisano porozumienie terytorialne ze stroną rządową dla „Dorzecza Wisłoki”.

Podpisanie porozumienia to wynik trwającej trzy lata współpracy 32 gmin i trzech powiatów z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Ponad 20 lat samorządy leżące w dorzeczu Wisłoki aktywnie działają na rzecz poprawy stanu środowiska i życia mieszkańców. Aby zapewnić rozwój tych obszarów wójtowie zrzeszeni w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wspólnie pozyskiwali środki finansowe i realizowali projekty rozwoju. Samorządy przygotowały Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki, która objęła gminy na Podkarpaciu, ale też w Małopolsce.

Dzięki podpisanemu porozumieniu samorządów ze stroną rządową pieniądze na realizację celów będą pochodzić z programów krajowych takich jak Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko czy też z programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia.

Podczas podpisania porozumienia gminę Dębica reprezentował zastępca wójta Jacek Drobot.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/podpisano-porozumienie-dla-dorzecza-wisloki-3663.html