OSP z dofinansowaniami

Ochotnicza Straż Pożarna w Stobiernej i Pustyni otrzymały łącznie ponad 21 tys. zł dofinansowania. Strażacy ochotnicy  ze Stobiernej aplikowali do ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o dotację na zadanie pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”. W ramach tego zadania strażacy planują kupić pompę do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min z kompletem węży. Całość zadania opiewa na kwotę ok 15 000 zł. Dotacja, o której mowa wynosi 9000 zł, natomiast pozostałą kwotę dołoży Gmina Dębica.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pustyni, z powodzeniem starała się o dotację na zadanie „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pustynia celem zwiększenia potencjału technicznego”.  Jednostka dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 12 839 zł doposaży jednostkę w ubrania specjalne. W tym wypadku Gmina Dębica również wesprze finansowo jednostkę. W formie dotacji zostanie przekazane 4111 zł.

 

Serdecznie gratulujemy zarządom jednostek skutecznego pozyskiwania środków i zaangażowania w rozwój swoich jednostek

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/osp-z-dofinansowaniami-2842.html