Nowy sprzęt do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla OSP Kędzierz

reklama
Osp (21)

15 000 złotych dotacji otrzymało Miasto Dębica z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kędzierzu.

Wniosek o dotację na zadanie pod nazwą „Zakup wyposażenia niezbędnego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla OSP zlokalizowanej w Dębicy przy ul. Świętosława 242”, został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 20 maja 2015 r., a już 23 czerwca Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Wodnej w Rzeszowie  podjął decyzję w sprawie przyznania dotacji na realizację wspomnianego zadania w kwocie 15 000 złotych.
W ramach przyznanej dotacji dla OSP Kędzierz zostanie zakupiony następujący sprzęt: specjalne ochronne ubrania, hełmy bojowe, buty strażackie, rękawice strażackie oraz sygnalizator bezruchu.

Ochotnicza Straż Pożarna Dębica – Kędzierz powstała w roku 1948 i początkowo działała głównie na terenach wiejskich. Obecnie jednostka liczy 41 członków i jest jedyną istniejącą Ochotniczą Strażą Pożarną w mieście. Do najważniejszych i najtrudniejszych akcji ratowniczych należą: usuwanie skutków katastrof (kolejowych, drogowych), pożarów, powodzi, awarii w budynkach użyteczności publicznej, a także osób prywatnych.

Nowe wyposażenie strażaków będzie wykorzystywane przez Ochotniczą Straż Pożarną działającą przede wszystkim na obszarze powiatu dębickiego.

 

źródło: UM Dębica