Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 56

reklama
Zarządzanie kryzysowe ok

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/2

Obszar wojewodztwo podkarpackie

Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 04.07.2015 do godz. 20:00 dnia 08.07.2015

Przebieg Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 35°C. Temperatura minimalna  w nocy od 16°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) powyżej 95%

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk Piotr Ramza

Godzina i data wydania godz. 07:09 dnia 03.07.2015

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/2 woj.podkarpackie od 13:00/04.07 do 20:00/08.07.2015

temp. maks 30-35 st, temp min 16-21 st

RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, upał od soboty 04.07 do środy 08.07. Temperatura

maks. od 30°C do 35°C. Temperatura min. od 16°C do 21°C.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

30-215 Krakow ul. Piotra Borowego 14

tel: 12-6398150, fax: 12-4251973

email: [email protected]

www: www.imgw.pl

 

 

źródło: UM Dębica