UWAGA! Planowane zmiany w dodatku węglowym

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu zaproponowano zmiany do ustawy o dodatku węglowym.

Na wniosek posła PiS wprowadzono poprawkę mówiącą, że jeżeli pod jednym adresem jest kilka gospodarstw domowych dodatek węglowy otrzyma tylko to gospodarstwo z którego wniosek wpłyną jako pierwszy.

Dodatkowo proponowane zmiany przepisów nakładają na gminy obowiązek wnikliwej weryfikacji wniosków wykorzystując do tego informacje dotyczące składów rodzin, które zostały uzyskane np. w związku z prowadzonym p[postepowaniem o dodatek osłonowy, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe czy deklaracje śmieciowe. Możliwe również będzie przeprowadzanie wywiadu środowiskowego. Zgodnie z planowanymi zmianami dodatek węglowy będzie przysługiwał po weryfikacji deklaracji CEEG złożonych do dnia 11 sierpnia 2022 r. W ten sposób ma zostać ukrócony proceder zmieniania wcześniej składanych deklaracji.

Planowane jest także wydłużenie terminu na wypłatę świadczenia do dwóch miesięcy.

Wszystkie zmiany będą miały zastosowanie do wszystkich spraw rozpoczętych ale nie zakończonych do dnia wejścia w życie zmian.

Projekt wprowadza też jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, gaz LPG, olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Posłowie proponują aby dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł. Dla gospodarstw ogrzewanych na LPG – 500 zł, a na olej opałowy – 2 tys. zł. Wnioski będą  weryfikowane  na takich samych zasadach jak dodatki węglowe

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zmiany-w-ustawie-o-dodatku-weglowym-i-nowe-swiadczenie-dla-gospodarstw-domowych-2841.html