OSP pomaga Ukrainie

W związku z apelem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Andrzeja Bartkowiaka z dnia 26.02.2022 roku dotyczącym ogłoszenia zbiórki sprzętu dla strażaków z Ukrainy, Ochotnicza Straż Pożarna w Podgrodziu, Stasiówce, Brzeźnicy, Pustyni, Paszczyny i Stobiernej włączyła się w akcję i przekazała następujący sprzęt:
-14 ubrań specjalnych typu NOMEX
-36 hełmów strażackich
-15 par butów specjalnych
-14 par rękawic
-2 kominiarki
-9 prądownic
-2 rozdzielacze
-agregat prądotwórczy
– 6 szt. węży W52
-11 szt. węży W75
-apteczki pierwszej pomocy, opatrunki
OSP Brzeźnica
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym jednostkom!
Źródło: Zarząd Gminny ZOSP RP Gminy Dębica

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/osp-pomaga-ukrainie-2573.html