Ogłoszenie

Wójt Gminy Czarna działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj Dz.U.2020.65)  informuje, iż w dniu 08.12.2020r. został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położnych w obrębie Grabiny, gmina Czarna, powiat dębicki:

1. Działka nr ew. 975/5 o pow. 0,1460, stanowiąca własność Gminy Czarna na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego  znak N-II.7510.2.2019 z dnia 08.04.2019r.

Cena wywoławcza nieruchomości 36  108, 00 zł netto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto osiem złotych) + należny podatek Vat

Przetarg odbędzie się  8 stycznia 2021 roku o godz. 9.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.

3. Działka nr ew. 975/2 o pow. 0,1234 hastanowiąca własność Gminy Czarna na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego  znak N-II.7510.2.2019 z dnia 08.04.2019r.

Cena wywoławcza nieruchomości 33 910, 00 zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące  dziewięćset dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się  8 stycznia 2021 roku o godz. 10.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.

3. Dz. nr ew. 975/1 o pow. 0,1499 ha stanowiąca własność Gminy Czarna na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego  znak N-II.7510.2.2019 z dnia 08.04.2019r.

Cena wywoławcza nieruchomości 37 073,00  zł netto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote)

Przetarg odbędzie się  08 stycznia 2021 roku o godz. 11.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej ul. Dworcowa 6 a, 39-215 Czarna.

 

Do pobrania:

1) ogłoszenie,

2) mapka poglądowa.

 

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1340