Dodatkowa zbiórka

W związku z funkcjonowaniem od 01-11-2020 r. PSZOK dla Gminy Czarna w Paszczynie – wprowadza się dodatkową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców Gminy Czarna.

Jest to rozwiązanie czasowe i zastępcze.

 

Harmonogram

 

7 grudnia – Czarna (plac za budynkiem Posterunku Policji),

14 grudnia – Stara Jastrząbka (plac koło remizy OSP),

15 grudnia – Róża (plac za remizą OSP),

16 grudnia – Grabiny (plac za Wiejskim Centrum Kultury),

18 grudnia – Chotowa (plac koło remizy OSP).

 

Odpady w tych dniach odbierane będą od wszystkich mieszkańców gminy w godzinach od 8:00 do 15:00 przez upoważnionych pracowników GZGK/UG.

 

Rodzaje odbieranych odpadów:

1)    odpady wielkogabarytowe – m.in. meble,

2)    użyte opony z samochodów osobowych,

3)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Nie będą przyjmowane odpady budowlane i biodegradowalne.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1339