Informacja

W związku z nieprzedłużeniem umowy z Gminą Czarna przez właściciela PSZOK  przy ulicy Spółdzielczej w Czarnej – informujemy, że Punkt ten będzie działał do 31-10-2020 r.

Do czasu utworzenia nowego Punktu, Gmina Czarna będzie prowadziła, raz na 2 miesiące zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z wyznaczonych miejsc.

Harmonogram określający wyznaczone w poszczególnych miejscowościach punkty oraz terminy odbioru – udostępniony zostanie w późniejszym czasie.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1334