Odpłatność w Dziennym Domu SENIOR+ w Kochanówce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że Rada Gminy uchwałą z dnia 29.01.2019 r. określiła wysokość opłat za pobyt w Dziennym Domu SENIOR+ w Kochanówce w okresie od marca do grudnia 2019 r. Poniżej przedstawiamy przykładowe wysokości opłat. Odpłatność uzależniona jest od wysokości dochodu osoby oraz średniego kosztu pobytu jednej osoby w Dziennym Domu SENIOR+.

Przykładowa odpłatność za pobyt w Domu Senior+

Dochód osoby wg kryterium, 
o którym mowa w art. 8 ust 1 
pkt 1 ustawy o pomocy społecznej 
(obecnie 701 zł na osobę netto )

Procentowa odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” dla osoby samotnie gospodarującej
Procentowa odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” dla osoby w rodzinie

powyżej 100 % do 150 %
5 %
6 %

powyżej 150 % do 200 %
8 %
9 %

powyżej 200 % do 250 %
12 %
13 %

powyżej 250 % do 300 %
16 %
17 %

powyżej 300 % do 350 %
20 %
21 %

powyżej 350 %
25 %
26 %

Średni miesięczny koszt pobytu w dziennym domu „Senior +” na okres od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r. ustalany jest na podstawie wydatków planowanych w budżecie na działalność Dziennego Domu „Senior +” w roku
Plan wydatków w Domu Senior+ w 2019 r. – 106 200 zl
Średni miesięczny koszt pobytu w dziennym domu „Senior +” w 2019 – 590 zł (106200,00 zł /12 miesięcy / 15 osob)
Kryterium z art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej 701 zł
Przykłady obliczania odpłatności

Dochód na osobę
w rodzinie (netto)

Procentowy dochód osoby w stosunku do kryterium z pkt 4
Procentowa odpłatność osoba samotna
Procentowa odpłatność osoba w rodzinie
Odpłatność (przy pobycie 5 dniowym)

do 701 zł
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Zwolniony z odpłatności

1000 zł

142,65 %
(1000 zł x 100 / 701 = 142,65)

5%
6 %

29,5 zł osoba samotna
(590 zł x 5% = 29,5 zł)

35,40 zł osoba w rodzinie
(590 zł x 6% = 29,5 zł)

1200 zł

171,18 %
(1200 zł x100 / 701 = 171,18)

8%
9 %

47,20 zł osoba samotna
(590 zł x 8% = 47,20 zł)

53,10 zł osoba w rodzinie
(590 zł x 9% = 53,10 zł)

1400 zł

199,71 %
(1400 zł x100 / 701 = 199,71)

8%
9 %

47,20 zł osoba samotna
(590 zł x 8% = 47,20 zł)

53,10 zł osoba w rodzinie
(590 zł x 9% = 53,10 zł)

1500 zł

213,98 %
(1500 zł x 100 / 701 = 213,98)

12 %
13 %

70,80 zł osoba samotna
(590 zł x 12% = 70,80 zł)

76,70 zł osoba w rodzinie
(590 zł x 13% = 76,70 zł)

1700 zł

242,51 %
(1700 zł x 100 / 701 = 242,51)

12 %
13 %

70,80 zł osoba samotna
(590 zł x 12% = 70,80 zł)

76,70 zł osoba w rodzinie
(590 zł x 13% = 76,70 zł)

1800 zł

256,78 %
(1800 zł x 100 / 701 = 256,78)

16 %
17 %

94,40 zł osoba samotna
(590 zł x 16% = 94,4 zł)

100,30 zł osoba w rodzinie
(590 zł x 17% = 100,30 zł)

2200 zł

313,84 %
(2200 zł x 100 / 701 = 313,84)

20 %
21 %

118 zł osoba samotna
(590 zł x 20% = 118 zł)

123,90 zł osoba w rodzinie
(590 zł x 21% = 123,90 zł)

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/odplatnosc-w-dziennym-domu-senior-w-kochanowce-617.html