Dzienny Dom SENIOR+ już otwarty

Dzisiaj, tj.4 stycznia 2019 roku uroczyście otwarto Dom Seniora w Kochanówce. Na wstępie Wójt Stanisław Rokosz, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciele seniorów Gminy Dębica przecięli symbolicznie wstęgę dokonując tym samym otwarcia Domu Seniora, który następnie został poświęcony przez Ks. Prałata Romana Woźnego.

 

W Dziennym Domu „Senior+” seniorzy będą mogli poprawić swoją kondycję fizyczną oraz psychiczną. Otrzymają tam: pomoc w czynnościach dnia codziennego, minimum jeden posiłek dziennie, usługi wspomagające, zajęcia ruchowe, sportowo-rekreacyjne i aktywizujące, a także kulturalno-oświatowe i edukacyjne.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+" będzie obejmował w szczególności:

terapię zajęciową, w tym trening samoobsługi oraz trening dnia codziennego, udział w przygotowywaniu posiłków, hortikuloterapia i silwoterapia – pielęgnacja roślin i terenu wokół Dziennego Domu, artterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia
usługi edukacyjne, w tym wykłady i pogadanki tematyczne, warsztaty wspomagające pamięć i koncentrację
usługi rehabilitacyjne, w tym kinezyterapia (zajęcia prowadzone przez fizykoterapeutę), gimnastyka indywidualna i grupowa, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowo – rekreacyjne
działania społeczno – towarzyskie, w tym spotkania i imprezy towarzyskie, uroczystości okolicznościowe, zajęcia kulturalno – rekreacyjne, zajęcia relaksacyjne

Ponadto w zależności od potrzeb zapewniony zostanie dowóz uczestników i gorący posiłek, a w ramach warsztatów kulinarnych uczestnicy Dziennego Domu „Senior+” będą także mogli przygotowywać posiłki samodzielnie.

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Senior+ będą osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

są nieaktywne zawodowo,
ukończyły 60 rok życia,
są mieszkańcami Gminy Dębica.

Pobyt w Domu Senior+ jest odpłatny i ustalany zgodnie z uchwała Rady Gminy o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu Senior+. W miesiącu styczniu i lutym 2019 r. uczestnicy zostaną zwolnieni z opłat.

Środki na adaptację, remont i wyposażenie wyniosły 387 374,68 zł z czego 256 269,97 zł  stanowiły środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskane w ramach programu Senior+ , a 131 104,71 zł to środki własne Gminy Dębica.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dzienny-dom-senior-juz-otwarty-530.html