Pierwszy w Gminie Dębica Dzienny Dom Seniora otwarty

Seniorzy z Gminy Dębica chcą wychodzić z domu i działać! Teraz mają do tego dodatkową okazję. W Kochanówce powstał Dzienny Dom Senior+. Będzie to przede wszystkim miejsce spotkań. Nieodzownym elementem ma być również integracja międzypokoleniowa z wolontariuszami.

Seniorzy w domu dziennego pobytu nie tylko mogą miło spędzać czas na rozmowach. Oprócz zajęć kulturalnych i edukacyjnych otrzymają pomoc w czynnościach dnia codziennego, posiłek a także rehabilitację czy terapię zajęciową.

Dzienny Dom Senior + jest pierwszym w Gminie Dębica miejscem pobytu osób starszych. Przewidziano w nim miejsce dla 15 osób po 60 roku życia. Ciągle można się zgłaszać na zajęcia. Zapisy prowadzone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy.

Środki na adaptację, remont i wyposażenie wyniosły 387 374,68 zł z czego 256 269,97 zł  stanowiły środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskane w ramach programu Senior+ , a 131 104,71 zł to środki własne Gminy Dębica.