Spotkanie w Dziennym Domu Senior + w Kochanówce z okazji Dnia Seniora

Europejski Dzień Seniora podobnie jak międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest świętem wszystkich w podeszłym wieku. W tym dniu szczególna uwaga skupia się na tych właśnie osobach, ich potrzebach, problemach oraz poprawie standardu ich życia

Z okazji przypadającego święta w dniu 20 października odbyło się spotkanie seniorów
z Dziennego Domu Senior+ w Kochanówce z przedstawicielami władz samorządowych gminy Dębica.

Wszystkim obecnym najlepsze życzenia w imieniu własnym, Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza oraz pracowników CUS Gminy Debica złożyli Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica Piotr Mączka oraz Zastępca Dyrektora Sylwia Korycka-Żymuła.

Dzienny Dom Senior + w Kochanówce który działa od 2019 roku, aktywnie uczestniczy
w życiu społeczno-kulturalnym naszej lokalnej społeczności, organizuje wiele ciekawych spotkań, zajęć, wyjazdów, integruje i aktywizuje osoby starsze.

Z okazji Dnia Seniora wszystkim Seniorom z terenu Gminy Dębica składamy najserdeczniejsze  życzenia.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/spotkanie-w-dziennym-domu-senior-w-kochanowce-z-okazji-dnia-seniora-2922.html