Społeczny Komitet Brzeźnica

Dalsze działania społecznego komitetu bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej, a w szczególności w m.Brzeźnica, przy wsparciu Radnego Stefana Bieszczada doprowadziły do spotkania z Komisją bezpieczeństwa drogowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w budynku Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. W przedmiotowym spotkaniu, które odbyło się 11 lutego br wzięli udział Ewa Draus-Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Czesław Łączak- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stefan Bieszczad- Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury, Bogdan Romaniuk- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia, Adam Drozd- Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia, Stanisław Kruczek- Członek Komisji Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia, Joanna Szozda- Dyrektor Departamentu Dróg Urzędu Marszałkowskiego, Piotr Miąso- Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rzeszów, Kazimierz Surmacz- Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rzeszów, przedstawiciele Komendy Powiatowej w Dębicy, Piotr Chęciek- Starosta Powiatu Dębickiego, Stanisław Rokosz- Wójt Gminy Dębica oraz radni i sołtysi z terenu powiatu i gminy Dębica.

Społeczny Komitet przedstawił prezentację z wizualizacją  części drogi wojewódzkiej, tzw. drogi mieleckiej, w odcinku, który przebiega przez Gminę Dębica wskazując czarne punkty, problemy i propozycje rozwiązań. Została ona pozytywnie przyjęta przez przedstawicieli Komisji bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Czynny udział w spotkaniu wzięli także radni i sołtysi z tego regionu, którzy na zaproszenie komitetu kolejno przedstawiali problemy na danych odcinkach, m.in. w części Pustków- sołtys Maria Mączka, Brzeźnica- radni Jan Halwa i Grzegorz Pietrzyk, Kozłów/Pustynia- radny Roman Mazur. Rozczarowaniem, co podnosili członkowie społecznego komitetu było to, że przedstawiciele policji nie zabrali głosu w tej materii.

Reasumując przyjęto dalsze procedowanie w tym zakresie, m.in. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich jeszcze w bieżącym roku planuje zlecić wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej. Gmina Dębica zadeklarowała partycypację w finalizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 985 z powiatową do Paszczyny. Z aprobatą przyjęto także gotowość do partycypacji w kosztach ze strony Starosty Powiatu Dębickiego. Ponadto Gmina Dębica składa propozycję współfinansowania budowy kolejnych odcinków chodników. Jednocześnie Wójt Stanisław Rokosz poinformował, że od lat Rada Gminy i samorządy wiejskie, w miarę możliwości rozwiązują te problemy przekazując ok. 1,7 miliona złotych.

Bardzo cieszy fakt, że prace nad poprawą bezpieczeństwa w miejscowościach Gminy Dębica przy drodze wojewódzkiej zostaną przekazane do dalszej analizy, nie mniej jednak niektóre zadania byłyby możliwe do realizacji jeszcze w tym roku.

Na zdjęciu propozycja Komitetu Społecznego Brzeźnica do petycji podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/komisja-dsbezpieczenstwa-ruchu-drogowego-616.html