Przedstawiciele Komisji Europejskiej z wizytą w dębickim Domu Seniora

Była to wizyta studyjna przedstawicieli Komisji Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Celem spotkania było ukazanie dobrych praktyk i zaprezentowanie działań, które zostały podjęte dzięki pieniądzom unijnym.

Komisję Europejską reprezentowała Cinzia Masina, zastępczyni kierownika ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej w Brukseli oraz Eliza Przetak, polska przedstawicielka tejże Komisji.

Jak wygląda wyposażenie i zajęcia w dębickim Domu Seniora przyglądali się również Tomasz Czop, dyrektor WUP Rzeszów wraz ze swoim zastępcą Mateuszem Kutrzebą oraz Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i profesor Jacek Szlachta z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Seniorzy, wspólnie z  Marzeną Sochą, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy i Julitą Skibą, kierownikiem Ośrodków Wsparcia Senior+ zaprezentowali rękodzieła, które wykonują na warsztatach manualnych, opowiedzieli o podejmowanych aktywnościach i możliwościach jakie daje im uczestnictwo w zajęciach.Wizyta studyjna była także okazją do rozmów na temat kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, w szczególności projektu Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz omówieniem działań zrealizowanych w Dębicy.

Źródło: https://debica.pl/przedstawiciele-komisji-europejskiej-z-wizyta-w-domu-seniora/