I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy weźmie udział w programie edukacyjnym Komisji Europejskiej

Lekcja na 12 gwiazdek(1)

Jak pokazać młodym Polakom wchodzącym w dorosłość, że UE bezpośrednio dotyczy wielu obszarów ich codziennego życia? Jak przekonać, że oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne? – Na te pytania odpowiada kampania edukacyjna „Lekcja na 12 gwiazdek”, realizowana na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce przez ekspertów WSIiZ w Rzeszowie.

16 stycznia 2018 roku warsztaty dotyczące możliwości pracy, studiów czy wolontariatu w UE w ramach akcji „Lekcja na 12 gwiazdek” będą miały miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Dębickie liceum tym samym weźmie udział w II edycji akcji, która jest realizowana na terenie trzech województw podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Spotkania realizowane w ramach akcji „Lekcja na 12 gwiazdek” wyróżnia zarówno interaktywna formuła, w której każdy z uczestników ma szansę na wypowiedź jak i zastosowanie niestandardowych metod edukacyjnych. Lekcje, skierowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych z miejscowości do 50 000 mieszkańców, są prowadzone przez dwuosobowy zespół, tj. eksperta z zakresu integracji europejskiej oraz animatora młodzieżowego z własnym doświadczeniem europejskim, a realizowane są zarówno w szkołach jak i lokalnych miejscach dziedzictwa kulturowego.

– Spotkania podzielone są na dwie części. Część ogólna dotyczy znaczenia UE w życiu uczestników jak i ich bliskich oraz pobudza do samodzielnej interpretacji informacji na temat UE w oparciu o wiarygodne źródła. Z kolei w ramach części szczegółowej poruszany jest temat wybrany przez szkołę, np. odkrywanie możliwości pracy, studiów, czy wolontariatu, jakie UE otwiera przed młodymi ludźmi – wyjaśnia Dominik Łazarz, ekspert prowadzący zajęcia w programie edukacyjnym „Lekcja na 12 gwiazdek”

Dotychczas w akcji „Lekcja na 12 gwiazdek” wzięło udział ponad 800 osób, uczniów i nauczycieli z 24 podkarpackich szkół. To ich uznanie dla zaproponowanej formuły wpłynęło na rozszerzenie kampanii na kolejne województwa. I tak w II edycji akcji udział wezmą również młodzi ludzie z Małopolski i Świętokrzyskiego.

– Akcja została zainicjowana i jest finansowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce – dodaje Ewa Nowak-Koprowicz, koordynator akcji „Lekcja na 12 gwiazdek”.

Źródło: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

źródło: UM Dębica